Hoppa till innehållet
1.jpg

E0014E - Radiografi - digital bildhantering

Publicerad: 8 januari 2008

Inom kursen "Radiografi - digital bildhantering" får du grundläggande förståelse för hur en digital bild framställs och lagras. Kursen riktar sig till blivande röntgensjuksköterskor eller yrkesverksamma röntgensjuksköterskor som vill uppdatera sig inom digital teknik.

Målet är att du får grundläggande kunskaper om fundamentala bildanalysoperationer och system. Du kommer att lära dig hur bilden lagras i datorn och skickas vidare till databaser. Olika bildlagringsformat diskuteras och du får lära dig hur en tagen bild kan bearbetas för att antingen förbättras eller för att särskilja vissa områden i kroppen eller olika vävnadstyper. Uppbyggnaden av digitala bilder demonstreras med allmänna bildexempel som sedan kopplas till medicinska bilder.

Kursens verktyg är utvalda delar av kurslitteraturen ”Radiologi”, Peter Aspelin och Holger Pettersson (redaktörer), Förlag Studentlitteratur AB, ISBN10: 9144038879, ISBN13: 9789144038872 och kompletterande stenciler till föreläsningar som hålls vid LTU och via internetbaserade verktyg. Vi rekommenderar även viss fördjupande litteratur.

Datorlaborationer hålls på plats i Matlabmiljö för att nå fördjupning i grundläggande bildanalysoperationer och bildanalyssystem.

Seminarier och eventuella studiebesök skall ge förankring till verksamheten. Kursen avslutas med ett projekt och opponering på annans projekt.

Kursen ges på distans och litteraturen skall läsas in på egen hand.

Examinator och lärare

Olof Lindahl (examinator)
Johan Carlson (lärare)
Morgan Nyberg (lärare)
Ahmed Alrifaiy (lärare)