Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektriska drivsystem 7,5 högskolepoäng

Electric Drive Systems
Grundnivå, E0015E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik inkluderande derivator, integraler, vektorer, differentialekvationer samt transformteori, såsom kurserna M0050M Matematiska grunder och derivator, M0051M Integraler, vektorer och matriser samt M0052M Differentialekvationer och transformteori eller motsvarande. Grundläggande reglerteknik såsom kursen R0001E Grundläggande reglerteknik eller motsvarande. Elektroteknik samt mätteknik motsvarande E0013E Grundkurs i elektroteknik samt E0004E Mätteknik. Grundläggande kunskap i mekaniska system såsom i kursen F0060T Mekanik och experimentella metoder eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs skall studenten kunna

●       Beskriva de grundläggande principerna för elektromekanisk energiomvandling.
●       Förklara funktionsprinciper för likströmsmaskiner, synkronmaskiner och induktionsmaskiner.
●       Använda analytiska modeller för att beskriva driften av likströms-, synkron- och induktionsmaskiner.
●       Beskriva de viktigaste delarna av en likströmsdrivet system och ett trefas växelströmsdrivsystem.
●       Beskriva principer för styrning och reglering av likströms-, synkron- och induktionsmaskiner.
●       Beskriva principer för batterihantering, dvs batterityper samt laddning, urladdning och balansering av batterier.
●       Använda ett inbyggt system för styrning av mindre elektriska maskiner.
●       Kunna redogöra för problematiken runt elektromagnetisk emission samt immunitet för elektriska drivsystem.


Kursinnehåll

●       Elektromagnetism och elektromekaniska modeller med tillämpning på roterande elektriska maskiner
●       Principer för elektromekanisk energiomvandling
●       Likströmsmaskiner och deras drivsystem
●       Introduktion till trefasiga växelspänningsdrivsystem
●       Driftprinciper för synkrona och asynkrona maskiner
●       Styrning och reglering av växelspänningsmaskiner
●       Batterityper och batterihantering
●       Elektroniksystem för styrning av elektriska maskiner
●       Elektromagnetisk miljö för elektriska drivsystem


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, övningar och laborationer

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkända laborationer och skriftlig tentamen.

Examinator
Torbjörn Löfqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fitzgerald & Kingsley, Electric Machinery

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationerG U 3 4 52.50ObligatoriskV22
0002Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16

Reviderad
av Jonny Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för system- och rymdteknik 2021-06-16