KURSPLAN

Engelska A, Modern engelsk litteratur 7,5 Högskolepoäng

English A, Contemporary English Literature
Grundnivå, E0017S
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-04-27

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskap om:
-litteraturvetenskapliga begrepp
-litterära analysmetoder
-litterära genrer

Studenten ska också ha utvecklat sin förmåga att förstå och analysera engelsk skönlitteratur.

Kursinnehåll
Studium av främst modern engelsk och amerikansk prosalitteratur samt dithörande litteraturhistoria och litteraturkritik.

Kursomfång: 2 000 sidor romanprosa, dramatik och lyrik och dessutom cirka 200 sidor litteraturhistoria och litteraturkritik.

Genomförande
Diskussioner och övningar.

Examination
Inlämningsuppgifter och uppsats.

Övergångsbestämmelser
Kursen E0017S motsvarar kursen KSS723

Examinator
Marie Wallin - Universitetslektor

Övergångsbestämmelser
Kursen E0017S motsvarar kursen KSS723

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Anchor Books. Paperback, ISBN 0385474547.
Bradbury, Ray., Fahrenheit 451. HarperCollins. 9780006546061.
Doyle, Roddy. The Woman Who Walked Into Doors. Penguin Books. Paperback, ISBN 0140255125.
Fowles, John. The Collector. Back Bay Books. Paperback, ISBN 0316290238.
Golding, William. Lord of the Flies. Berkeley Publishing Group. Paperback, ISBN 0399501487.
Griffith, Kelley. Writing Essays about Literature: A Guide and Style Sheet
Kesey, Ken. One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Penguin Books. Paperback, ISBN 0140236015
Lee, Harper. To Kill a Mockingbird. Arrow. Paperback, ISBN 0099419785.
Lessing, Doris. The Fifth Child. HarperCollins Publishers. Paperback, ISBN 0679721827.
Miller, Arthur. The Crucible.
Weldon, Fay. The Life and Loves of a She-Devil. Publisher Del Rey. ISBN 0345323750

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter och uppsats7.5U G VG