KURSPLAN

Engelska i tal och skrift för utbytesstudenter 2 7,5 högskolepoäng

Spoken and Written English for Exchange Students 2
Grundnivå, E0020S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
The syllabus was established by the Department of Languages and Culture 2007-01-23.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-08-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt TOEFL score 550 or 215 on the computerised test IELTS (6) Final grade from KSS745, 5 points.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
The purpose of this course is to improve the student’s general spoken and written English.

Kursinnehåll
The course will be given in English, and will include
- spoken English
- pronunciation practice
- vocabulary extension
- writing texts, letters, emails
- grammar practice

Genomförande
Classroom teaching, pair-work and group work.

Examination
Continual assessment for spoken English plus written assignments. Obligatory attendence.

Övrigt
This is NOT a beginner’s course. You should have a good command of English before beginning the course. The usual requirements for studying at the university apply:

• TOEFL score 550 or 215 on the computerised test
• IELTS (6).

Examinator
Marie Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen E0020S motsvarar kursen KSS746

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kay, Sue & Jones, Vaughan. Inside Out. Upper Intermediate Student\'s book.
ISBN 0-333-75760-2.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Spoken and Written English for Exchange Students 2G U 3 4 57.50ObligatoriskH07