Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kördirigering II 7,5 högskolepoäng

Choir Conducting II
Grundnivå, E0023G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kördirigering I (E0022G) eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
- uppvisa god förmåga att leda och repetera kör
- uppvisa fördjupade kunskaper i slagteknik, gestik och kroppsspråk samt att formulera och värdera dessa kunskaper i förhållande till den musikaliska gestaltningen

Kursinnehåll
Kördirigering
Instudering av repertoar från olika tidsepoker
Form-, text- och verkanalys
Slagteknik och gestik
Repetitionsmetodik
Genomförande av uppsjungning och sjungning
Klangskapande övningar

Genomförande
Lektioner i grupp och individuell handledning.
Praktiska dirigeringsövningar.
Dirigering till pianist och dirigering av vokal ensemble samt deltagande som sångare.
Videoinspelning och analys av repetition samt konsert.

Examination
Kördirigering examineras fortlöpande vid lektionstillfällena genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter, samt vid konsert med vokalensemble.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH14
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17