Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativt skrivande på engelska 7,5 högskolepoäng

Creative Writing in English
Grundnivå, E0023S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs har studenten

  •  utvecklat en grundläggande kunskap om kreativt skrivande som hantverk samt för narratologi och stilistiska begrepp
  • utvecklat grundläggande färdigheter i kreativt skrivande
  • utvecklat sin förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift
  • förvärvat verktyg för att analysera och förbättra sina egna skönlitterära texter och bidra med konstruktiv kritik på andra studenters texter. 

Kursinnehåll

Kursen utgör en introduktion till kreativt skrivande på engelska och syftar till att utveckla studentens skönlitterära skrivande såväl som dennas kunskaper i engelska. För att stödja studentens utveckling innehåller kursen seminarier på campus där skrivövningar och analyser av både exempeltexter och studenttexter ingår. Under kursens gång lämnar studenten in ett antal skriftliga uppgifter i form av noveller, dikter och ett synopsis. Som förberedelse inför dessa uppgifter deltar studenten i varierande övningar med fokus på skrivande och litteratur. Dessutom kommer de skriftliga uppgifterna att diskuteras muntligt under seminarier och workshoppar, vilket för studenten utgör övning i att lägga fram sina texter och utveckla färdigheter i att ge och motta feedback. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen är campusbaserad och består av seminarier och workshoppar. 
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i seminarier och workshoppar samt fullgjorda textuppgifter. 
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 


Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kopierat och/eller webbaserat material tillhandahålls av läraren.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntliga uppgifterU G#3.00ObligatoriskV21
0002Skriftliga inlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10