Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Orkesterdirigering I 7,5 högskolepoäng

Orchestra Conducting I
Grundnivå, E0024G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ensembleledning II (E0021G) eller motsvarande, eller lärarexamen inriktning musik alternativt konstnärlig kandidatexamen i musik/komposition/dirigering.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- uppvisa förmåga att leda och repetera orkester/instrumentalensemble
- uppvisa en fördjupning av kunskaper i slagteknik, gestik och kroppsspråk samt att formulera och värdera dessa kunskaper i förhållande till den musikaliska gestaltningen

Kursinnehåll
Orkesterdirigering
Instudering av repertoar från olika tidsepoker
Form- och verkanalys
Slagteknik och gestik
Repetitionsmetodik
Instuderings- och memoreringsteknik av orkesterpartitur

Genomförande
Lektioner i grupp och individuell handledning.
Praktiska dirigeringsövningar.
Dirigering till pianist, dirigering av instrumentalensemble kan förekomma.

Examination
Fortlöpande redovisning av förelagda arbetsuppgifter vid lektionstillfällena.

  För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat på
mycket god musikalisk och gestisk förmåga i de förelagda uppgifterna. 

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisning, hel kursU G VG *7.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17