Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Litteraturens roll i engelskundervisningen

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7001P
Denna kurs är på avancerad nivå och innefattar studier av litteraturens roll i engelskundervisningen.

Här studeras olika synvinklar på litterära texters användning inom undervisningen av engelska. Kursen kombinerar undervisningsfokus med en tydlig forskningsanknytning. Kursen består av handledda individuella studier och examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lydia Kokkola

Lydia Kokkola, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493045