Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Strategisk ledning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7002N
Kursen behandlar verktyg och modeller för att leda organisationer till framgång på en strategisk nivå. En betydande del handlar om ledning genom samverkan, t ex i form av allianser och nätverkskonstellationer.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2018