Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Strategiskt entreprenörskap

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7003N
I kursen arbetar vi med verksamhetsutveckling i syfte att skapa tillväxt – med speciellt fokus på de problem och möjligheter som olika typer av tillväxt skapar.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2019