Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Uppsats på avancerad nivå i engelska med didaktisk inriktning 7,5 Högskolepoäng

Advanced Essay in English and Education
Avancerad nivå, E7004P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

samt en av kurserna Litteraturens roll i engelskundervisningen (E7001P) 7,5 hp, Lingvistik med inriktning mot engelska med didaktisk inriktning (E7002P) 7,5 hp eller Engelsk språkdidaktik (E7003P) 7,5 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
I slutet av kursen kommer studenten att
  • kunna hitta artiklar och/ eller annat material och göra en sammanställning av tidigare forskning
  • kunna formulera en hypotes och forskningsfrågor
  • kunna utforma, genomföra och sammanställa en studie inom valt område

Kursinnehåll
Målet med kursen är att göra det möjligt för studenten att nå en fördjupad förståelse för ett specifikt område inom ämnet engelska med didaktisk inriktning. Området som studenten väljer att fokusera på identifieras i samråd med handledaren. Studenten kommer att tillämpa sin kunskap om forskningsmetoder för att undersöka ett problem som identifieras under en av de föregående kurserna.
Studenten ska ha genomfört en handledd läskurs innan kursen påbörjas. Denna kurs kommer att undervisas i form av individuella studier handledda av en lärare som är specialiserad inom området. Studenten förväntas hitta eget material med vägledning från läraren. Studenten ska lämna in utkast till uppsatsen för feedback. Opponering är inte obligatoriskt.

Genomförande

Individuell läsning, skriftliga uppgifter (utkast till uppsatsen)


Examination

PM + uppsats


Examinator
Lydia Kokkola

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kommer att väljas för att passa studenten / studenterna enligt ömsesidig överenskommelse

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Självständigt arbete7.5TG U G VG