Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Innovation & strategisk affärsutveckling

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7006N
Kursen behandlar innovation och affärsutveckling på avancerad nivå. Relationen mellan innovation, affärsutveckling och strategi utgör kärnan i kursen.

Kursen behandlar innovation och affärsutveckling på avancerad nivå. Relationen mellan innovation, affärsutveckling och strategi utgör kärnan i kursen. Kursen har tre moment. Moment 1 (4.5p) behandlar ”state-of-the-art” teoretiskt och praktiskt inom innovation och affärsutveckling utifrån ett strategiskt perspektiv. Moment 2 (6.0p) handlar om att analysera förekomsten av eventuella affärsmöjligheter i innovativ verksamhet. Moment 3 är mer teoretiskt/konceptuellt där studenten ges möjligheten att gå på djupet och utforska ett eget valt ämne inom affärsutveckling och innovation.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson, Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Rum: R212 - Luleå»
Johan Frishammar

Johan Frishammar, Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491407
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469
David Sjödin

David Sjödin, Biträdande professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491819