KURSPLAN

Elektronikkonstruktion 7,5 högskolepoäng

Electronic Design
Avancerad nivå, E7009E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kursen E7014E Elektronik II eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna räkna på biaspunkt och småsignalegenskaper för kretsar byggda av BJT och MOS-transistorer. Studenten skall även kunna analysera aktiva kretsars frekvensberoende och egenskaper i återkopplade system. Studenten behöver kunna använda något verktyg för ett kretssimuleringsverktyg. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna grunderna för elektronikkonstruktion samt ha god förmåga att utnyttja datorer vid elektronikkonstruktion.

Kursinnehåll
- SPICE-syntax
- Hierarisk design
- Analog elektronikkonstruktion
- Introduktion till brus
- Prototyptillverkning och verifiering av konstruktionen

Genomförande
Huvuddelen av kursen består av en konstruktionsuppgift. Denna samt datorhjälpmedlen, behandlas på lektioner och laborationer. Konstruktionsuppgiften utförs av grupper om två eller tre studenter, dels på lärarhandledd schemalagd tid, dels på egen hand. En prototyp av konstruktionen tillverkas och verifieras genom mätningar.

Examination
Godkända laborationer och godkänd rapport på konstruktionsuppgiften.

Övrigt
Från och med hösten 2012 har ett nytt moment tillkommit på kursen; introduktion till brus.

Examinator
Shailesh Chouhan

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Audio Power Amplifier Design" av Douglas Self (ISBN 978-0-240-52613-3).

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KonstruktionsuppgiftU G#6.00ObligatoriskH07
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.