Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekatronik 7,5 högskolepoäng

Mechatronics
Avancerad nivå, E7012E
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Höst 2021 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik, Datateknik

Behörighet

Kurserna D0009E Introduktion till programmering, E0013E Grundkurs i elektroteknik (alternativt E0003E och E0007E) och R0002E Modellbygge och reglering eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna programmera i ett högnivåspråk, analysera enkla elektroniska kretsar och dessutom kunna reglertekniska begrepp, ta fram och simulera dynamiska modeller av fysikaliska system, ta fram och analysera återkopplade system i tids- och frekvensplan samt implementera regulatorer. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna konstruera och programmera ett mekatroniskt system innefattande mekanik, elektroniska givare, enkel anpassningselektronik, en styrkrets (mikrodator) samt elektriska motorer.

 • Efter avslutad kurs ska studenten kunna konstruera och analysera ett mekatroniskt system.
 • Studenten ska kritiskt och kreativt kunna hantera frågeställningar och tekniska lösningar, planera och genomföra en kvalificerad uppgift, samt samverka i grupp med olika sammansättning.
 • Studenten ska kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
 • Studenten ska kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera samt förutsäga och utvärdera skeenden. Detta visas i laborationer och i det projektarbete som är en del av examinationen i kursen.

Kursinnehåll
 • Transistorer, transistorkopplingar med induktiv last.
 • Radiometri, fotodioden, förstärkarkopplingar för fotodioder.
 • Digitala kretsar, kringkretsar och styrkretsar.
 • Introduktion till programspråket C, programutvecklingshjälpmedel.
 • Elektriska motorer, drivsteg för motorer.
 • Projekt Mobil robot.
 • OrCAD (PSpice) används för beskrivning och simulering av konstruerade kopplingar inför laborationerna och i projektet.

Genomförande

Undervisningen består av tre moment: lektioner, laborationer och projekt. Under lektionerna behandlas viktiga delar av kursens teori. Under laborationerna får studenterna göra uppgifter som exemplifierar några viktiga begrepp i kursen samtidigt som de övar sig i handhavandet av programvara och utrustning som behövs i projektet. Kursen är till stor del baserad på PBL (problembaserat lärande) genom att huvuddelen av tiden ägnas åt att i grupper om 4-6 studenter konstruera och förverkliga hård- och mjukvaran till en liten autonom mobil robot. Vissa delar av roboten är givna och förverkligade vid kursstart. I slutet av kursen hålls en tävling mellan grupperna


Examination

Examinationen består av två moment:

 • Rapport över projektarbetet 6.0HP (U G#)
 • Laborationer 1.5HP (U G#)

Övrigt

Kursen hade tidigare kurskoden SME113, men bytte kurskod i samband med nivåändring. Kursen kan därför inte kombineras med SME113.

Kursen är på avancerad nivå och förbereder studenten för E7005E Projekt i mekatronik som går ut på att tillsammans med övriga studenter i klassen konstruera eller modifiera ett mekatroniskt system som t ex en elektrisk rullstol.

http://www.ltu.se/csee/utbildning/kurser/GU


Examinator
George Nikolakopoulos

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alciatore D.G. and Histand M.B., Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Fourth edition, McGraw-Hill Higher Education, 2011, ISBN10: 0071086048, ISBN13: 780071086042

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH07
0003KonstruktionsuppgiftG U 3 4 56.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21