Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektronik II 7,5 Högskolepoäng

Electronics II
Avancerad nivå, E7014E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Kursen E0007E Elektronik eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter. Studenten skall vara förtrogen med simuleringsprogrammet OrCAD. Dessutom skall studenten kunna mäta upp och dokumentera egenskaperna hos de konstruerade kretsarna och kunna planera och genomföra praktiskt laborativt arbete inom elektronik. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna beskriva funktionen hos vanliga elektroniska halvledarkomponenter, både i diskret och integrerad form, samt kunna konstruera, bygga, mäta upp och beskriva diskreta kretsar användbara inom mätteknik och kommunikation.

Kursinnehåll
- En-stegsförstärkare i integrerad form. - Differentialförstärkare och fler-stegsförstärkare. - Återkoppling. - Principiell uppbyggnad av op-förstärkare. - Filter och avstämda förstärkare. - Oscillatorer och några olinjära kretsar.  OrCAD används för beskrivning och simulering av konstruerade kopplingar inför laborationerna.

Genomförande
Föreläsningar, hemuppgifter och obligatoriska laborationer. Under föreläsningarna behandlas viktiga delar av kursens teori. Förmågan att beskriva halvledarkomponenters funktion tränas i momentet hemuppgifter och förmågan att konstruera, bygga, mäta upp och beskriva diskreta kretsar tränas framför allt i momentet laborationer.

Examination
Godkända laborationer och skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Övrigt
Kursen är på avancerad nivå och förbereder studenten för E7009E Elektronikkonstruktion som går ut på att, tillsammans med en annan student, konstruera en hel apparat som t ex en audioförstärkare.

Examinator
Jonny Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Microelectronic Circuits, 6th ed. 2011.
Sedra/Smith, Oxford University Press, ISBN 978-019-973851-9.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0005Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15