Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Mätteknik och felanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7021E
Mätteknik är ett brett område som omfattar från modellering av fysikaliska processer, via konstruktion av mätsystem, parameterskattning och systemidentifiering, till en detaljerad analys av data och felkällor.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Carlson

Johan Carlson, Professor

Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492517