KURSPLAN

Elektronikproduktion 7,5 Högskolepoäng

Electronics production
Avancerad nivå, E7022E
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Systemteknik 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-06-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Kunskaper i elkretsteori samt elektronik avseende komponenter som transistorer, operationsförstärkare och grundläggande kopplingar med dessa (motsvarande E0007E). Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten ska vara väl förtrogen med grundläggande elektronikproduktion, dess utmaningar och svårigheter samt hur dessa adresseras i verklig produktion.

Kunskap och förståelse

  Studenten ska teknisk kunskap och ekonomisk förståelse för:

 • PCB/PWB teknologier
 • Interconnect teknologier
 • Materialval och materialegenskaper
 • Termiska effekter och egenskaper                                                                       
 • Test
 • Produktions utrustning och effektivitet
 • Standards
 • Miljö och legala aspekter

 Färdighet och förmåga

 Studenten ska kunna:

 • Välja material, produktions tekniker, test metodiker, samt utnyttja stöd och krav i standarder och lagstiftning samt koppla detta till ekonomisk effektivitet. Det visas genom laboration, inklusive förarbete och analys av resultat. Samt deltagande i studiebesök.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 Studenten ska kunna:

 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom analyser i samband med laborationer och redovisning av studiebesök.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Elektronik produktion – Generic                             
 • PCB teknologier                                                     
 • Kontakteringsteknologier                                       
 • Component handling                                               
 • Miljö aspekter                                                          
 • Produktions effektivitet                                                               
 • Produktion utrustning                                             
 • Yield och volym effekter                                        
 • Test
 • Termiska effekter och beteenden
 • Materialval

Genomförande

Kursen genomförs som en föreläsningskurs med två laborationer och ett studiebesök hos företag inom elektronikproduktion, elektronik-design och -utveckling. Laborationer och studiebesök är obligatoriska.


Examination

För godkänt (3) krävs grundläggande förståelse för elektronikproduktionsprocessen ingående komponenter och dess hantering, kontakteringsteknologier, kretskortsteknologier och produkttest. För betyg 4 krävs dessutom förståelse för produktionsprocessens påverkan på miljö och därtill tillämpliga standarder och direktiv. För betyg 5 krävs dessutom en fördjupad kunskap om produktionsprocessen kring frågor som skapar produktkvalitet för olika applikationers miljökrav samt en god förståelse för hur produktionsvolym påverkar olika aspekter av produktionen.


Examinator
Jerker Delsing

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Clyde F Coombs (2007) Printed Circuits Handbook. (Upplaga 0006). McGraw-Hill Professional Publishing. ISBN10:0071467343.
Kompletterande material kommer att finnas i Fronter.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laboration1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.