Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt Teknisk fysik och Elektroteknik - Elektroteknik 15 Högskolepoäng

Project in Engineering Physics and Electrical Engineering - Electrical Engineering
Avancerad nivå, E7025E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

God kunskap inom signalbehandling, elektronik, och mätteknik motsvarande kurserna S0001E Signalanalys, E0007E Elektronik, E7021E Mätteknik och felanalys. Dessutom krävs fördjupad kunskap inom områdena Elektronik eller Mikrodatorteknik och reglerteknik enligt följande två alternativ (kurskedjor); Alternativ 1 (Elektronik): E7009E Elektronikkonstruktion E7012E Mekatronik E7014E Elektronik II E7022E Elektronikproduktion Alternativ 2 (Mikrodatorteknik och reglerteknik): D0013E Mikrodatorteknik E7020E Design av inbyggda system R7003E Reglerteknik R7004E Olinjära och optimala system ELLER R7005E Multivariabla och robusta reglersystem


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ska utveckla förmågan att självständigt och i grupp formulera och lösa mät-, styr- och reglertekniska problem. Med de tidigare lästa kurserna som grund eftersträvas dels en fördjupning vad gäller grundläggande principer, dels en breddning i form av en samlad överblick över hela det systemtekniska området. Kursen skall dessutom utveckla deltagarnas presentationsteknik och förmåga att samarbeta i grupp.

Kursinnehåll
Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla:
- Elektronikverktyg
- Programmeringsspråk (realtidssystem)
- Elektronikkortsutveckling
- EMC (electromagnetic compatibility)
- Människa/datorinteraktion

Genomförande
Examinator definierar ett industriellt problem som ska lösas. Studenterna planerar och genomför problemlösningen självständigt. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt gruppvis en gång per vecka, där studenten värderar sin egen insats. Projektet sker normalt i samarbete med företag.

Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla offentliga seminarium och skriftlig rapport.

Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Jan van Deventer

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på System- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15