Hoppa till innehållet


KURSPLAN

EMC-teknologi 7,5 Högskolepoäng

EMC technology
Avancerad nivå, E7031E
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Engelska 6. Grundläggande elkretsteori (E0003E). Analys av linjära kretsar i frekvens samt tidsdomän. Induktans (själv och ömsesidig) och kapacitans. Analys av första- och andra- ordningens kretsar. Laplace transform. Simulering med PSpice (E0007E, Elektronik). Matematisk analys och flervariabelanalys. Elektromagnetisk fältteori (F0007T).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna planera och genomföra mätningar enligt standarder som beskriver EMC testning. Att kunna beräkna och beskriva funktion för transmissionsledningar i tids- och frekvens- domän. Att kunna beskriva antennverkan för delar av system. Att kunna genomföra förebyggande åtgärder och beräkningar för EMC-riktig design. Kunna välja och anpassa avstörningskomponenter. Att kunna beskriva principer för strålad och ledningsbunden emission och immunitet. Kunna arbeta med skärmning av elektromagnetiska fält. Kunna arbeta med skydd mot elektrostatiska urladdningar. Kunna planera, genomföra och rapportera praktiskt laborativt arbete.


Kursinnehåll

Introduktion till elektromagnetisk kompatibilitet (Eng. EMC). EMC-krav utgående från direktiv och standarder. Transmissionsledningar och överhörning. EMC-riktig design. Strålad emission och immunitet. Ledningsbunden emission och immunitet. Skärmning. Elektrostatiska urladdningar (ESD). Numerisk modellering av elektromagnetiska egenskaper.


Genomförande

Föreläsningar. Laborationer med obligatoriska förberedelser.


Examination

Duggor: U 3 4 5, 4.0 HP

Laborationer: U G, 3.5 HP


Examinator
Jonas Ekman

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tim Williams, EMC for Product Designers, 5th edition, ISBN 9780081010167.
Kompendium med laborationshandledning, kompletterande teori och räkneuppgifter.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Duggor4.0G U 3 4 5
0002Laborationer3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15