Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, F0001A
Kursen ger grundläggande kännedom om huvudtendenser i fenomenologin, hermeneutiken och existensfilosofin och det diskussionssammanhang som dessa filosofiska traditioner utgör.
Kursen presenterar några centrala gestalter och texter inom fenomenologin, hermeneutiken och existensfilosofin. Därvid eftersträvas inte i första hand historisk fullständighet utan snarare ett tematiskt studium av vissa för dessa filosofiska traditioner gemensamma och centrala problem. Kursen behandlar också delvis dessa problems relevans för andra akademiska ämnen än filosofin såsom psykologin och historieforskningen.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anders Odenstedt, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491516