Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi 7,5 högskolepoäng

Phenomenology, hermeneutics and existentialism
Grundnivå, F0001A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 1-30 hp, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik och F0005S Etik, eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande

  • ha grundläggande kännedom om huvudtendenser i fenomenologin, hermeneutiken och existensfilosofin och det diskussionssammanhang som dessa tanketraditioner utgör.

Kursinnehåll
Kursen presenterar några centrala gestalter och texter inom fenomenologin, hermeneutiken och existensfilosofi. Därvid eftersträvas inte primärt historisk fullständighet utan snarare ett tematiskt studium av vissa för dessa filosofiska traditioner gemensamma och centrala problem. Kursen behandlar dock delvis också dessa problems relevans för andra akademiska ämnen än filosofin.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Följande kurser på B-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) krävs för djupare studier i filosofi:
F0006S, F0008S, F0001A och F0002A.

Examinator
Anders Odenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Macann, Christopher, Four Phenomenological Philosophers. Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty (London: Routledge, 1993).

Texter i stencilform (ca. 300 sid.) tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15