Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Vetenskapsteori och vetenskapens natur

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, F0004A
Kursen ger en överblick över viktiga frågeställningar i modern vetenskapsteori. Därvid relateras filosofiska frågeställningar till natur- och teknikvetenskaplig praktik och teoribildning,

Kursen beskriver också generella metodproblem, särskilt inom natur- och teknikvetenskaperna. Kursen syftar till ökad förståelse av vetenskaplig metod och av den vetenskapliga kunskapens natur. Till de problem som kursen behandlar hör vetenskapens rationalitet, vetenskaplig teori- och begreppsbildning, analysen av centrala vetenskapliga begrepp, såsom teori, lag, förklaring, förutsägelse och evidens, naturen hos olika typer av vetenskapliga förklaringar, förhållandet mellan teori och empiri samt testning och validering av teorier.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ylva Backman

Ylva Backman, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491289
Teodor Gardelli

Teodor Gardelli, Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493076
Viktor Gardelli

Viktor Gardelli, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491550

Anders Odenstedt, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491516