Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Argumentationsanalys och logik 7,5 högskolepoäng

Critical Thinking and Logic
Grundnivå, F0004S
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna
 
  • tillämpa argumentationsanalytisk metod; beskriva och värdera argument,
  • förklara och tillämpa tankeverktyg hämtade från semantiken,
  • beskriva logikens elementära grundbegrepp samt kunna tillämpa satslogik.

Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande träning i filosofisk metod. Följande delar ingår:

Del 1: Argumentationsanalys. Argumentationsanalysens grundläggande begrepp och metoder introduceras. Beskrivande och värderande analyser av argument genomförs.

Del 2: Semantik. Detta delmoment syftar till att introducera semantikens grundläggande problem och begrepp.

Del 3: Introduktion till logik. Logiken har allt sedan Aristoteles förts fram som en allmän teori om giltiga argument. I detta delmoment behandlas satslogiken som ett verktyg för att avgöra giltigheten hos enklare slutledningar.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar.

Examination
Tentamen utgör examination för kursen.Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Följande kurser på A-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) är rekommenderade för djupare studier i filosofi:
F0001S, F0002S, F0004S (obligatorisk) och F0005S (obligatorisk).

Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0004S motsvarar kursen KSS730

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
- Björnsson, G., Kihlbom, U. & Ullholm, A. (senaste versionen). Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. Stockholm: Natur & kultur.
- Gardelli, T., Gardelli, V. & Backman, Y. (senaste versionen). Inledning till logik. (Kompendium.)

Referenslitteratur:
- Prawitz, D. (senaste versionen). ABC i symbolisk logik. Stockholm: Thales.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15