Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Fysik 1

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, F0004T
Denna kurs är en lättillgänglig introduktion till experimentell metodik, mekanik och termodynamik.

Studenterna introduceras i grundläggande metod för att experimentellt bestämma matematiska samband samt att skriva rapport.  I mekaniken handlar det till stor del om att lösa ingenjörsmässiga statikproblem.  Dynamikproblem hanteras också, med Newtons lagar, energikonceptet, och rörelsemängd.  Termodynamikens fokus är på huvudsatserna, kalorimetri och värmeöverföring.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson, Professor

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491983
Rum: E158 - Luleå»