Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete i filosofi, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, F0005A
Uppsatsen utgör slutmomentet på den filosofiska grundutbildningen.

Efter genomgången kurs ska studenten ha uppnått en färdighet i att självständigt formulera och behandla ett filosofiskt problem i skriftlig form. Detta kräver en tydlig frågeställning, god argumentation, ett korrekt språk samt att man behärskar formalia såsom noter och referenser.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.