Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i filosofi, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in philosophy, Bachelor
Grundnivå, F0005A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 60 högskolepoäng, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik, F0005S Etik, F0006S Etik II, F0008S Språkfilosofi, F0001A Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi samt F0002A Filosofi B, uppsats eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna självständigt behandla ett avgränsat filosofiskt ämne och skriva en uppsats omfattande 15 hp.

Kursinnehåll
Uppsatsen utgör slutmomentet på den filosofiska grundutbildningen och syftet med den är att studenten ska lära sig att självständigt behandla ett avgränsat filosofiskt ämne. Efter genomgången kurs ska studenten ha uppnått en färdighet i att självständigt formulera och behandla ett filosofiskt problem i skriftlig form. Detta kräver en tydlig frågeställning, klara ståndpunkter, god argumentation, ett korrekt språk samt att man behärskar formella detaljer, såsom tydliga noter och referenser.

Genomförande
Självstudier, handledning och presentation vid uppsatsseminarium (inkl. opponering).

Examination
Författande av uppsats och presentation vid uppsatsseminarium (inkl. opponering).

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Anders Odenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Litteratur väljs i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH18
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH18
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskH18
0004Godkänd rapportU G VG *15.00ObligatoriskH18Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-01-17