KURSPLAN

Etik 7,5 högskolepoäng

Ethics
Grundnivå, F0005S
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna:
 
  • systematiskt reflektera kring aktuella etiska frågeställningar genom att analysera dessa utifrån olika etiska teorier,
  • ge exempel på och elementärt förklara vad centrala metaetiska teorier går ut på,
  • stringent och precist i skriftlig form behandla ett etiskt problem.

Kursinnehåll
  • Etikens centrala begrepp och distinktioner
  • Tillämpad etik
  • Normativ etik
  • Värdeteori

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Tentamen utgör examination för kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. 

Följande kurser på A-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) är rekommenderade för djupare studier i filosofi:
F0001S, F0002S, F0004S (obligatorisk) och F0005S (obligatorisk).

Eftersom kursens innehåll delvis överensstämmer med kursen Teknik och etik (F0003S) rekommenderas den studerande att läsa endast en av dessa kurser.


Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0005S motsvarar kursen KSS731

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Bergström, L. (senaste versionen). Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales.
Tännsjö, T. (senaste versionen). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales

Artiklar i urval av läraren omfattande högst 200 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur:
Singer, P. (red.) (senaste versionen). Ethics. Oxford: Oxford Univ. Press

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.