Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fysik 2

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, F0005T
I denna kurs kommer du att studera mekaniska, akustiska, elektromagnetiska och kvantmekaniska vågor. Du kommer också att få lära dig mer om strålning från stjärnor och om atomer och deras värld.

Kursen behandlar tre olika områden. Den inleds med en mindre del runt experimentell metodik där du får förbättra dina färdigheter runt att planera, genomföra och utvärdera experiment. Dessutom får du träna dig på att muntligt presentera dina resultat inför andra.

Efter den inledningen följer två större delar, vågrörelselära och modern fysik. I vågrörelseläran kommer vi att behandla mekaniska, akustiska och elektromagnetiska vågor. Förutom grundläggande vågegenskaper kommer du att få lära dig mer om spännande fenomen som interferens och diffraktion.

Det sista momentet i kursen berör modern fysik. Vi kommer att studera stora saker, exempelvis strålningsspektra från stjärnor, men även små saker som atomernas uppbyggnad, molekylbindningar och kristallstrukturer.  Du kommer även att få lära dig om partiklars vågegenskaper samt att handskas med Schrödingerekvationen. Här kommer du att inse varför du läser vågrörelselära och modern fysik i samma kurs.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Olsson

Erik Olsson, Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493086