Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Fritidsvetenskap 2

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, F0007P
Denna kurs erbjuder fördjupad kunskap om aspekter av det fritidsvetenskapliga området.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2016