KURSPLAN

Introduktion till instrument, Kl 7,5 högskolepoäng

Introduction to Instrument, Kl
Grundnivå, F0012G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2003-01-22.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Att ge grundläggande kunskaper på valt instrument.


Kursinnehåll

Tekniska övningar, instudering av enklare repertoar.


Genomförande

Undervisning enskilt och/eller i grupp.


Examination

Fortlöpande redovisning av förelagda uppgifter vid lektionstillfällena. Slutprov: Uppspelning av 2 stycken ur den inövade repertoaren inför undervisande lärare samt en medbedömare.


Övrigt

De instrument som kan väljas är:

 • Gitarr
 • Piano
 • Slagverk
 • Orgel
 • Solosång
 • Violin
 • Viola
 • Violoncell
 • Kontrabas
 • Tvärflöjt
 • Oboe
 • Klarinett
 • Fagott
 • Saxofon
 • Blockflöjt
 • Trumpet
 • Trombone
 • Valthorn

Val av instrument skall meddelas institutionen skriftligt i samband med val till kurs.


Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0012G motsvarar kursen MUK156

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH07
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.