Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitekturhistoria - En studieresa från medeltid till nutid 7,5 högskolepoäng

Architectural history - A fieldtrip from the Middle Ages to the Present
Grundnivå, F0016B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0008B Arkitekturhistoria


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna ha fått
- Större kunskaper om Barcelona, både som levande referenser i den internationella arkitekturhistorien och som moderna samtidsmiljöer med olika lösningar på de komplexa uppgifter som ordnandet av en storstad av idag ställer på arkitekter och planerare.
- Träning att i tal och skrift presentera en plats eller en byggnad för potentiella kollegor, samarbetspartners och/eller beställare.
- Erfarenhet av studieresan som verktyg för att inhämta praktiskt relaterad kunskap och inspiration för egna arbetsuppgifter.

Kursinnehåll
Kursen består av en föreläsningsserie i studieresans historia och betydelse, samt stadsbyggnadshistoria, med särskild tonvikt på staden Barcelona. Varje kursdeltagare förbereder samtidigt genom litteraturstudier en redovisning av en plats, en byggnad eller en stadsmiljö. Förberedelserna utformas i samarbete med läraren till en gemensam reseguide. Under fyra kursdagar Barcelona presenterar kursdeltagarna förberedda inlägg, vars innehåll och verbala framförande diskuteras och kritiseras av lärare och gruppen gemensamt.

Genomförande
Undervisningen består av teoripass på LTU och lärarledda seminarier vid utvalda objekt i Barcelona. Studenterna tar fram en gemensam reseguidebok. Resan och alla utgifter bekostas av deltagarna själva.

Examination
För godkänd kurs krävs närvaro på alla föreläsningar, godkänd skriftlig och muntlig presentation samt aktivt deltagande under hela studieresan.

Examinator
Andrea Luciani

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturstudier sker i samråd med läraren utifrån vald studieuppgift.

Kompletterande material kan finnas i kursrummet i Fronter

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig analys och skriftlig redovisningU G#7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser 2013-06-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06