KURSPLAN

Filosofiska samtal med barn 7,5 Högskolepoäng

Philosophical dialogue with children
Grundnivå, F0016P
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska den studerande kunna

a) Redogöra för grundläggande teori och metod inom området filosofiska samtal med barn,
b) Kritiskt förhålla sig till dessa teorier och metoder,
c) Relatera olika samtalsmetoder till förskolans och skolans värdegrundsarbete, samt
d) Beskriva och analysera faktiska filosofiska samtal med barn.

Kursinnehåll
  • Grundläggande historik och teoribildning inom området filosofiska samtal med barn,
  • Traditionell och vidareutvecklad metodteori inom området,
  • Aktuell empirisk forskning relaterad till filosofiska samtal med barn,
  • Praktisk tillämpning av filosofiska samtal.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Uppsats (4.5 hp), utgör examination av Mål/Förväntat studieresultat a), b) och c).
Filosofisk samtalspraktik samt skriftlig inlämningsuppgift (3 hp), utgör examination av Mål/Förväntat studieresultat d).

Övrigt
Kursen kan utgöra en delkurs i Filosofi A, F0009S, 30 hp.

Examinator
Anders Persson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Børresen, B. & Malmhester, B. (2004). Låt barnen filosofera: det filosofiska samtalet i skolan, Stockholm: Liber.
Haglund, L. & Persson, A. (2009). Självklart! Inte?: En filosofibok. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Lipman, M., Sharp, A. M. & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.
Lipman, M. (2003). Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press.
Artiklar i urval av läraren omfattande högst 200 sidor.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Uppsats4.5U G VG
0002Inlämningsuppgift3.0U G#