Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Astrofysik och kosmologi 7,5 högskolepoäng

Astrophysics and Cosmology
Grundnivå, F0027T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Mekanik, Termodynamik, Experimentell metodik exempelvis Fysik 1 F0004T samt grundläggande matematik exempelvis Differentialkalkyl M0029M och Linjär algebra och integralkalkyl M0030M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs kommer du att ha en inblick i modern astrofysik och kosmologi. Du kommer att se att astrofysik handlar om sådana fenomen i universum som kan förklaras med grundläggande fysik, och kosmologi handlar om universums storskaliga struktur. Du känner till de senaste upptäckterna med rymd- och markbaserade detektorer, liksom mätmetoderna. Kursen förbereder dig även för examensarbete i ämnet.

Kursinnehåll
Det centrala temat i kursen är strukturen och utvecklingen hos universum, galaxer, stjärnor och solsystem. Experimentella metoder, detektorer och diverse rymdprojekt beskrivs. Du kommer att vara bekant med många nya och fortfarande dåligt förstådda fenomen såsom mörk materia, kvasarer, gammastrålningsutbrott, neutronstjärnor, de försvunna solneutrinerna, den kosmiska bakgrundsstrålningen och MACHO-kroppar. Bland uppgifterna kommer en att gå ut på att författa en fördjupad essä om valfritt delområde efter samråd med läraren.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner, som ägnas åt genomgång av avsnitt ur kurslitteraturen. Löpande inlämningsuppgifter (beräkningsuppgifter + valfri essä)

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Betyget baseras på studentens samlade resultat på hemuppgifterna. Betygsskala G U 3 4 5

Examinator
Johan Hansson

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carroll/Ostlie \"An Introduction to Modern Astrophysics\"

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17