Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Experimentella metoder 7,5 högskolepoäng

Experimental methods
Grundnivå, F0033T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Experimentell mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundkurser i fysik, elektroteknik och hållfasthetslära.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du kunna: -använda olika metoder för att mäta mekaniska och termiska storheter, -genomföra experimentellt arbete självständigt, -presentera dina resultat muntligt och skriftligt.

Kursinnehåll
Allmänt om mätteknik och felanalys. Mätning av storheter såsom förskjutning, hastighet, acceleration, kraft, töjning, temperatur, luftfuktighet, flöde och tryck. Insamling, analys, och presentation av mätdata.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner, laborationer, demonstrationer och projektarbete. Projektarbetena sker ofta i samarbete med olika forskningsavdelningar och andra kurser.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Aktivt arbete vid datorövning, labbar och projekt. Hög föreläsningsnärvaro >75%. Obligatorisk närvaro vid datorövning, labbar och projektredovisning. Godkända labbredogörelser. Godkänt genomförande av projektarbete och projektrapport, där det framgår vad den enskilde studenten har bidragit med.

Examinator
Per Gren

Övergångsbestämmelser
Kursen F0033T motsvarar kursen MTM122

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2
"Theory and Design for Mechanical Measurements" 5th edition, av Figliola Beasley, Wiley.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Laborativt arbeteU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17