KURSPLAN

Värme- och ventilationsteknik 7,5 högskolepoäng

Indoor Climate
Grundnivå, F0034T
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande värmelära motsvarande MTF096/F0004T.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du
1.    Kunskap och förståelse
- känna till: komponenter, ingående i värme-, ventilationsanläggningar

2.    Färdighet och förmåga
- kunna beräkna effekt- och energibehov för bostäder.
- kunna genomföra beräkningar avseende värme- och kylmaskiner.

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Tränat din förmåga till ingenjörsmässigt tänkande
- Kritiskt kunna bedöma byggnaders energianvändning

Kursinnehåll
Värmeteknik: Värmebehovsberäkningar, värmeklimat och värmesystem.
Ventilationsteknik: Ventilationsbehov, psykrometri och ventilationssystem.
Kyl- och värmepumpsteknik: Studier av ingående komponenter samt yttre värmekällors inverkan samt kompletta system.

Genomförande
Undervisning består av lektioner samt projektarbete.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Godkänt projektarbete.

Examinator
Mikael Risberg

Övergångsbestämmelser
Kursen F0034T motsvarar kursen MTM133

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002ProjektarbeteG U 3 4 51.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.