Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Flygmotorteknik 7,5 Högskolepoäng

Aircraft Engine Technology
Grundnivå, F0039T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 MTF096/F0004T, Aerodynamik MTM174/F0037T. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs - känna till olika motoralternativ för flygplan och helikoptrar - kunna beräkna energiomsättningen vid kretsprocesser för flygmotorer - kunna göra endimensionella beräkningar vid kompressibel strömning - kunna gör strömningstekniska beräkningar av enskilda steg i kompressorer och turbiner - känna till grunderna för val av material samt olika materialproblem - förstå behovet av drift och underhåll

Kursinnehåll
Endimensionell kompressibel strömning. Elementär turbinteori, tvådimensionell strömning i turbin- och kompressorsteg, strömningsförluster. Radial och axialkompressorer och turbiner, funktionsprinciper och tillämpningsområden. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Drift och underhåll Materialval och materialproblem

Genomförande
Lektioner och tillämpningsövningar samt projektarbete i grupp. Eget arbete med datorbaserat inlärningsmaterial.

Examination
Godkända projektuppgifter. Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Andrea Toffolo

Övergångsbestämmelser
Kursen F0039T motsvarar kursen MTM461

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jan Wiklund: AIRCRAFT Gas Turbine Engine Technology
Cohen, Rogers, Saravanamuttoo: Gas Turbine Theory, Fifth ed. 2001

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG 6 U G VG 3 4 5
0002Projekt3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15