KURSPLAN

Optik I 7,5 Högskolepoäng

Optics I
Grundnivå, F0042T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Höst 2008 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17, att gälla från V08.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17, att gälla från V08.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Matematik motsvarande ett års studier på något civ ing program. Kännedom om Fouvier transformer är en fördel men inget krav. Grundläggande vågrörelselära på högskolenivå, motsvarande Fysik 2 F0005T.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska du
- kunna analysera och konstruera enklare optiska instrument utgående från paraxial teori.
- kunna analysera fenomen och instrument som bygger på interferens och diffraktion.
- kunna förklara vad polarisation och dubbelbrytning är och hur det kan utnyttjas.
- kunna förklara innebörden av begreppet koherens
- ha kännedom om tillämpningar av optisk teknik.

Kursinnehåll
Geometrisk optik: Den geometriska optikens grunder. Fotometri. Avbildning med linser och linssystem. Matrismetoder för konstruktion och analys av linssystem. avbildningsfel och sätt att minska dem. Kameran, kikaren, mikroskopet och andra optiska instrument. Något om datormetoder för konstruktion, analys och optimering av optiska system.
Fysikalisk optik: Den fysikaliska optikens grunder. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Koherens. Polariserat ljus, beskrivning, uppkomst och analys. Dubbelbrytning. Holografi och interferometri. Fiberoptik. Optiska mätmetoder med tillämpningar.

Genomförande
Lektioner, laborationer och projektarbete. Laborationer och projektuppgifter är obligatoriska.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg och/eller inlämningsuppgifter.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med MTF054 Fysikalisk optik för EEIGM eller MTF059/MTF082 Optik.

Examinator
Lars Benckert

Övergångsbestämmelser
Kursen F0042T motsvarar kursen MTF110

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti & L. S. Pedrotti: Introduction to optics, third edition, Pearson international edition, ISBN 0-13-197133-6 Laborationsinstruktioner, tillägg, problemsamling, LTU.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.06 U G VG 3 4 5
0002Laboration 10.4U G#
0003Laboration 20.4U G#
0004Projektuppgift0.7U G#