KURSPLAN

Speciell relativitetsteori 7,5 Högskolepoäng

Special Relativity
Grundnivå, F0044T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-11-23

Reviderad
av Mats Näsström 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Matematik 3c (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs skall du vara bekant med grundläggande begrepp inom relativitetsteorin och ha fått en inblick i de motsättningar mellan den Newtonska mekaniken och Maxwells ekvationer som ledde fram till den \"relativistiska revolutionen\". Kunna beskriva skeenden i den fyrdimensionella rumtiden för olika obervatörer som rör sig relativt varandra och inse hur detta leder till bland annat längdkontraktion och tidsdilitation. Inse kopplingen mellan massa & energi och ha en inblick i hur relativistiska fenomen utnyttjas i forskningen och teknologiska tillämpningar.

Kursinnehåll
Rumtiden, begreppet invarians i fysiken, inertialsystem, Galileiinvarians, hastighetesaddition i Newtonsk mekanik, begreppen inertialsystem och vilosystem, relativitetsprincipen, Lorentz tidstransformation, ljusets natur och hastighet, Michelson-Morleys experiment och Lorentzkontraktionen, samtidighet, längdkontraktion, hastighetsaddition och tvillingparadoxen, begreppet ljuskon, relativistisk kinematik, samt relativistiska reaktioner. Introduktion till allmän relativitetsteori, relativistisk gravitation och krökt rumtid

Genomförande
Internetbaserad distanskurs med läsavsnitt, interaktiva problem samt examinationsuppgifter. Tillgång till lärare för frågor och handledning via kursens internetsidor.

Examination
Kontinuerlig examination via inlämnings- och projektuppgifter via nätet.

Examinator
Johan Hansson

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Spacetime Physics 2nd ed, E.F. Taylor/J.A. Wheeler (W.H. Freeman, 1992).

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.