KURSPLAN

Radiologi och teknik - Ämnesfördjupning 15 Högskolepoäng

Radiology and technology
Grundnivå, F0045T
Version
Kursplan gäller: Vår 2012 Lp 3 - Höst 2011 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008-12-15, att gälla från H09.

Reviderad
av Inst TVM 2011-12-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.
Kunskaper om strålningslära, radiologiska modaliteter och digital bildbehandling motsvarande kurserna M0050H, E0014E och M0051HMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha fördjupade kunskaper inom radiologi och teknik för blivande röntgensjuksköterskor. Studenten ska också ha kunskap om forskningsmetodik och experimentell teknik.

Kursinnehåll
-Karaktäristik hos bilder
-Röntgen och datormografi
-Nukleärmedicin
-Ultraljudssystem
-MRI

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer.

Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och rapporter. Även annan examinationsform kan förekomma.

Examinator
Nils Almqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0045T motsvarar kursen MTF353

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Webb, Andrew: Introduction to Biomedical Imaging. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003. ISBN 0-471-23766-3

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G VG
0002Laborationer7.5U G#