KURSPLAN

Optik och fotonik 7,5 Högskolepoäng

Optics and photonics
Grundnivå, F0048T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008-12-15 att gälla från H09.

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2016-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Experimentell mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30hp tillämpad matematik och 20hp fysik på grundläggande universitetsnivå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en grundläggande förståelse för fotoniska komponenter samt en färdighet i att konstruera optiska system.

Vid slutet av denna kurs skall studenten känna till och ha grundläggande kunskaper om:
- Propagering av ljus i olika medier.
- Växelverkan mellan fotoner och media.
- Principen bakom olika fotoniska komponenter.

Vid slutet av denna kurs skall studenten praktiskt kunna:
- Designa och analysera ett optiskt system.
- Använda numeriska hjälpmedel för att dimensionera en optisk komponent.


Kursinnehåll

- Geometrisk optik
- Vågoptik och stråloptik
- Elektromagnetisk optik
- Optik i vågledare
- Resonatoroptik
- Fotonoptik
- Foton-atominteraktion
- Laserförstärkare och lasrar


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, en praktisk laboration och datorövningar.

Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgift (1,5hp), genom en slutgiltig tentamen (4,5hp) och genom aktivt deltagande i datorövningar (1,5hp)

Examinator
Kerstin Ramser

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Reading assignment – Optics and photonics, Compendium LTU
B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of photonics,
ISBN 0 – 471 – 83965 – 5.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0004Inlämningsuppgift1.5U G#
0005Datorövningar1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.