KURSPLAN

Vindkraftsteknik 7,5 Högskolepoäng

Wind Power Technology
Grundnivå, F0050T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2015 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för teknikvetenskap och matematik 2011-02-07

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0013M Matematik M, F0031T Hydromekanik eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
- Diskutera de olika typer av vindkraftverk och begränsningar
- Designa ett vindkraftverk rotor


Kursinnehåll

- Potential, möjligheter, konsekvenser, historia av vindkraft

- Olika typ av vindkraftverk
- Vind egenskaper och resurser (ursprung, karakterisering, potential), atmosfärisk gränsskiktet, turbulens, terräng effekter
- Vind mätningar, instrumentering och analys
- Aerodynamik av vindkraftverk (Betz gräns, blad design, blad element teori, vak rotation förlust, spets förlust)

-Elektrisk aspekt av vindkraftverk
-Vindkraftverk konstruktion och provning

- Projekt: vindkraftverk design
- Laboration: mätning på en vinge (tryckfördelning, kraft)


Genomförande
Undervisningen utgörs av lektioner, laboration, projekt och eventuellt visningar.

Examination
Skriftlig tentamen med laboration och projekt med differentierade betyg. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Michel Cervantes

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wind Energy Explained, J.F. Manwell, Wiley

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.0G U 3 4 5
0002Laboration0.5U G#
0003Projekt2.0U G#