KURSPLAN

Improvisation I B Kl 7,5 Högskolepoäng

Improvisation I B Kl
Grundnivå, F0053G
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs BI:2 på det instrument som improvisationsstudierna skall fokuseras kring.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att utveckla såväl stilistisk som fri improvisation på instrumentet.

Kursinnehåll
Improvisation i olika stilar.

Genomförande
Undervisning enskilt och i grupp.
Enskilda studier.

Examination
Fortlöpande examination vid lektionstillfällena.
Slutprov där examinanden ska utföra improvisationer efter givna modeller samt en fri improvisation.

Övrigt
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk förmåga. Se kursanvisningen!

Den studerande måste meddela institutionen skriftligt vilket instrument som avses.

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUK154.

Examinator
Gary Verkade

Övergångsbestämmelser
Kursen F0053G motsvarar kursen MUK454

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G VG
0002Slutredovisning1.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.