KURSPLAN

Energitekniska komponenter 7,5 Högskolepoäng

Thermal and Hydraulic Components
Grundnivå, F0057T
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av HUL Mats Näsström 2017-02-14

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2018-11-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0004T Fysik 1, M0029M Differentialkalkyl, F0031T Hydromekanik och F0032T Termodynamik och värmetransport eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs:

1.    Kunskap och förståelse
·    kan du beskriva olika energitekniska komponenter, såsom pumpar, fläktar, kompressorer, värmeväxlare, förbränningskammare, solfångare, solceller samt värme- och kylmaskiner
·    kan du förklara hur energitekniska komponenter fungerar och vilka för- och nackdelar det finns med olika utföranden
·    kan du tolka pump- och fläktdiagram

2.    Färdighet och förmåga
·    kan du beräkna effekter, energiutbyten och termiska verkningsgrader samt värme- och kylfaktorer för energitekniska komponenter
·    kan du dimensionera energitekniska komponenter

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
·    kan du utvärdera olika tekniska implementationer av energitekniska komponenter
·    har du kännedom om ditt eget ansvar för att utveckla hållbara tekniska lösningar


Kursinnehåll

·    olika utföranden av pumpar, fläktar, kompressorer, värmeväxlare, förbränningskammare, solfångare, solceller samt värme- och kylmaskiner
·    turbomaskiner med radialhjul och axialhjul
·    hastighetstrianglar, likformighet och specifikt varvtal
·    reglering (strypning, varvtalsstyrning, ledskenor och vridbara skovlar)
·    pumpar, inklusive kavitation och pumpdiagram
·    fläktar, inklusive fläktdiagram
·    kompressorer, inklusive flerstegskompression
·    medströms och motströms värmeväxlare
·    värme- och kylfaktorer för värmepumpar
·    luftbehov och reaktionsprodukter vid fullständig förbränning


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och obligatoriska laborationer.


Examination

Examination sker i form av skriftliga redovisningar. Laborationer och inlämningsuppgifter är obligatoriska. Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F0049T, Energiteknisk apparatteknik.


Examinator
Erik Elfgren

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Henrik Alvarez, Energiteknik del 1 och del 2, Studentlitteratur.
• Mohsen Soleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund, EnBe – energiberäkningar: formler, ekvationer, data och diagram, Studentlitteratur.
Alternativt:
Mohsen Soleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund, Formelsamling i Energiteknik, Studentlitteratur, ISBN: 9789144122854.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Obligatoriska uppgifter7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.