Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Synthprogrammering 7,5 högskolepoäng

Synthesizer programming
Grundnivå, F0129G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Att få ökad insikt och förståelse om framställandet av elektroniska ljud inom musik. Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för synthprogrammeringens tekniska bas samt ha uppnått en förbättrad förmåga att använda synthar på ett kreativt sätt.

Kursinnehåll
Kursen består av teoretiska och praktiska moment. De teoretiska momenten kommer att handla om komponenterna i en synth samt deras egenskaper för framställande av ljud. Den praktiska delen består av laborationer och övningar med fokus på att skapa sitt egna sound samt reproduktion av existerande ljud.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs på distans via videoföreläsningar, seminarier och redovisningar.
För att genomföra kursen behöver du ha tillgång till en dator och ett inspelningsprogram (DAW). Du behöver en synth, hård-eller mjukvara som använder subtraktiv syntes. Du behöver även en webbkamera och hörlurar för att medverka vid live-seminarier.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom godkänd tentamen, fullgjorda laborationer och inlämningsuppgifter.

Examinator
Robert Svensson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003TentamenU G#1.00ObligatoriskH16
0004Kreativa uppgifterU G#2.00ObligatoriskH16
0005SlutuppgiftU G#1.50ObligatoriskH16
0006Uppgift 1-3U G#3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17