KURSPLAN

Musikdata 2 7,5 Högskolepoäng

Computer Music 2
Grundnivå, F0167G
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikdata 1, 7,5 hp (F0141G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna uppvisa färdighet och kunskap i datorbaserad inspelning och ljudbearbetning
  • kunna uppvisa färdighet och kunskap i notskrivning och arrangering i datorprogram

Kursinnehåll
Datorbaserad inspelning och ljudbearbetning i Logic.
Notskrift, arrangemang och kompskisser i Sibelius.

Genomförande
Gruppundervisning innehållande föreläsningar, inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter.

Examinator
Robert Svensson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Studio Special: Inspelning & Mixning. Finns att köpas som PDF här: http://idgshop.idg.se/studio-65-2012.html
Studenten ska ha egen tillgång till Logic X och Sibelius 7

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Inspelningsteknik3.7U G#
0003Ljudbearbetning och mixning3.8U G#