KURSPLAN

Flöjtensemble 7,5 högskolepoäng

Flute Ensemble
Grundnivå, F0229G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt behörighetsprov genom inskickad DVD eller elektronisk fil av fritt valt musikstycke


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten 

  • uppvisa grundläggande teknisk och konstnärlig färdighet i flöjtensemblespel
  • kunna uppvisa kunskap om och redogöra för flöjtensemblens instrumentsammansättning och notation
  • visa på kunskap om repertoar för flöjtensemble
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll

Ensemblespel.


Genomförande

Gruppundervisning i ensembleform.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Kursens slutexamination är en konsert.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.