Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Flöjt klassisk - 2018 7,5 Högskolepoäng

Classical Flute - 2018
Grundnivå, F0274G
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Styrkta studier i flöjt från musiklinje vid folkhögskola, estetiska programmet, musikhögskola eller privata studier som styrks med intyg. CV och/eller referenser där utbildning, instuderad repertoar samt stycken framförda på konsert står angivna laddas upp på Antagning.se senast 2018-03-15. Glöm inte att uppge; Flöjt klassisk - 2018, namn och personnummer.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material som anges under Förkunskapskrav.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
  
 - grundläggande kunskaper i den instrumentala färdigheten såväl speltekniskt som musikaliskt.
 - grundläggande kunskaper i att interpretera musik från skilda epoker inom konstmusiken.

Kursinnehåll
Under ledning av framstående musiker och pedagoger arbetar studenten med teknik och interpretation av repertoar anpassad till dennes instrumentala nivå och färdighet

Genomförande
Kursen genomförs genom individuella lektioner och gemensammma lektioner i masterclass-form, samt ensemblespel om förutsättningar för detta finns.

Examination

Varje lektion utgör ett examinerande moment och bedöms av undervisande lärare. Studenten ska även lämna in en skriftlig reflektion samt utvärdering.

 För att bli godkänd i kursen ska studenten:
 - kunna redogöra för tillägnad kunskap samt
 - utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen.


Övrigt
För att underlätta arbetet under kursen är det värdefullt att den utvalda repertoaren är välrepeterad innan kursstart.
Under Festspelsveckan ges lunchkonserter regelbundet som kursdeltagarna kan komma att medverka i. Detta initieras och beslutas av undervisande lärare.

Examinator
Sven-Erik Sandlund

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Egna repertoarönskemål samt arbetsmaterial från lärarna.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13