KURSPLAN

Mästarkurs Violin - 2018 7,5 Högskolepoäng

Masterclass Violin - 2018
Grundnivå, F0279G
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

dispens från engelska förkunskaper samt Musikaliska kunskaper i violin från universitetsstudier eller dokumenterade kunskaper från professionell musikalisk verksamhet inom huvudområdet eller dokumenterad musikaliska kunskaper i violin förvärvade genom andra studier som privata, deltagande i Masterclasses, nationellt/internationellt. Kunskaper i engelska rekommenderas. CV och/eller referenser samt en inspelning med valfri, men varierad repertoar mejlas i digital form eller som youtubelänk senast 2018-03-15 till Musikhögskolan, AntagningsprovMD@ltu.se. Inspelningen får inte vara äldre än 6 månader. Glöm inte att uppge; Mästarkurs violin, namn, personnummer och vilka stycken som framförs på inspelningen.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material som anges under Förkunskapskrav.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig kunskap om interpretation av repertoar på mycket hög konstnärlig nivå genom musik från olika tidsepoker.

Kursinnehåll
Under ledning av framstående musiker och pedagoger arbetar studenten med interpretation av repertoar från olika tidsepoker anpassad till dennes instrumentala nivå och färdighet. 

Undervisningen sker i masterclass-form. Ensemblespel (violin, viola, cello) kan förekomma. 

Kursen anordnas i samarbete med "Festspelen i Piteå". 

Under Festspelsveckan ges lunchkonserter regelbundet som kursdeltagarna kan komma att medverka i. Detta initieras och beslutas av undervisande lärare.

Genomförande
Kursen genomförs 15-21 juni 2018 på Framnäs Folkhögskola i Piteå.

Examination
Varje lektion utgör ett examinerande moment och bedöms av undervisande lärare. 
Studenten ska även lämna in en skriftlig reflektion samt utvärdering. 

För att bli godkänd i kursen ska studenten kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen.

Övrigt
För att underlätta arbetet under kursen bör den repertoar studenten valt vara välrepeterad innan kursstart och i det närmaste konsertfärdig.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Egen vald repertoar. Arbetsmaterial från lärarna kan förekomma.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#