KURSPLAN

Körmusik i vår tid II 7,5 Högskolepoäng

Choral music of our time II
Grundnivå, F0292G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen Körmusik i vår tid I (F0272G) eller godkända antagningsprov i sång och notläsning.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs kunna
 
•    visa på mycket god kunskap och förtrogenhet att stilmedvetet tolka och uppföra nutida konstmusik med folkmusikaliska influenser.
•    visa på mycket god färdighet och kunskap i vokalt musicerande både klassiskt och folkmusikaliskt.
•    redogöra för de specifika sångtekniska och interpretatoriska krav som ställs på en sångare i nutida musik och världsmusik.

Kursinnehåll
Musik från nutida musik med fokus på klassisk och folkmusikalisk genre.
 
•    repertoarstudier
•    publikt framförande
•    inspelning för fonogram

Genomförande
Sammankomster med repetitioner sker vid 4-5 helger (fredag-lördag) samt konsertturné.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Sammanfattande examination sker i samband med konsert.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G VG