Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gitarr 2, akustisk inriktning 7,5 högskolepoäng

Guitar 2, acoustic
Grundnivå, F0295G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, akustisk inriktning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten - ha fördjupade  kunskaper om akustiskt solistiskt gitarrspel och den repertoar som representerar instrumentet.  

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten - ha färdighet att instudera och framföra  genrerepresentativ repertoar med god teknisk förmåga och medvetenhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten - kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll
Praktiskt solistiskt akustiskt gitarrspel i flera genrer så som modern fingerstyle, fingerpicking, klassisk gitarr och populärmusik. Genomgång och tillämpning av nutida fingerstyletekniker.

Teori i form av gitarrfokuserad musikkunskap, genomgång av öppna stämningar och arrangering för sologitarr.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs enskilt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Slutexamination sker i form av spelprov.

För betyget godkänd krävs aktiv närvaro vid lektionstillfällena och godkända redovisningar av förelagda uppgifter. För att erhålla betyget väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk förmåga och jobbat självständigt med utvald repertoar och teknikövningar.

Examinator
Harri Ihanus

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och tabulatur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV19
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16